PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój.

Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu:

Innowacyjny kocioł c.o. zasilany biomasą z możliwością produkcji ciepła i chłodu.

Cele projektu:

Opracowanie i wdrożenie urządzeń grzewczych zasilanych biomasą, innowacyjnych pod kątem osiąganej sprawności termicznej konwersji OZE do ciepła i ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Planowane efekty:

Wzrost konkurencyjności, obniżenie kosztów produkcji, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do minimum.

Całkowity koszt projektu: 211560,00zł

Dofinansowanie: 137600,00zł

5 lat gwarancji

Na wybrane kotły oferujemy 5 lat tj. 60 miesięcy gwarancji.

Wysoka sprawność kotłów

Nasze kotły mają wysoką sprawność sięgającą nawet 94,8 %

Gdzie kupić?

posiadamy dużą sieć autoryzowanych sprzedawców i serwisantów na terenie całej Polski

Chcesz kupić kocioł?

Skorzystaj z kreatora, który pomoże Ci dobrać typ kotła do indywidualnych Twoich potrzeb grzewczych.

więcej