Serwis

Formularz serwisowyZgodnie z przepisami rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016; dalej: RODO) – informuję że:

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest DWOREK BIS F.P.U.H Paweł Szymborski z siedzibą przy Wspólnej 6, 32-300 Olkusz,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez DWOREK BIS F.P.U.H Paweł Szymborski w celu weryfikacji zgłoszenia serwisowego i odpowiedzi na nie.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do pięciu (5) lat od miesiąca w którym wysłano zgłoszenie.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do dokonania weryfikacji zgłoszenia i nawiązania z Panią/Panem kontaktu ze strony serwisu.
Decyzje dotyczące weryfikacji zgłoszenia i nawiązania kontaktu ze zgłaszającym nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Serwis i pomoc techniczna:
Mariusz Karolczyk
tel.: 509 442 509

5 lat gwarancji

Na wybrane kotły oferujemy 5 lat tj. 60 miesięcy gwarancji.

Wysoka sprawność kotłów

Nasze kotły mają wysoką sprawność sięgającą nawet 94,8 %

Gdzie kupić?

posiadamy dużą sieć autoryzowanych sprzedawców i serwisantów na terenie całej Polski

Chcesz kupić kocioł?

Skorzystaj z kreatora, który pomoże Ci dobrać typ kotła do indywidualnych Twoich potrzeb grzewczych.

więcej