Projekt Innowacyjny Kocioł c.o. zasilany biomasą z możliwością produkcji ciepła i chłodu

MARIA SZYMBORSKA „DWOREK BIS” FIRMA PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą „Innowacyjny Kocioł c.o. zasilany biomasą z możliwością produkcji ciepła i chłodu”

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych kotłów c.o. o mocach 15, 30, 60 kW zasilanych biomasą z możliwością pracy w kongregacji –produkowania ciepła i chłodu nowego produktu. Produkt ten wniesie zupełnie nową jakość urządzeń do sektora ogrzewnictwa indywidualnego, a tym samym nowe możliwości ograniczenia wytwarzania zanieczyszczeń powstających w trakcie procesu spalania paliw stałych w kotłach małej mocy. Rozwiązanie to (jednoczesne produkowanie ciepła i pośrednio chłodu) minimalizuje czas pracy kotła z mocą znacznie niższą od mocy nominalnej – kiedy produkuje on największą liczbę zanieczyszczeń. Ponadto ciepło nie jest produkowane ze stratą np. w zbiorniku buforowym, a wykorzystywanym do produkcji wody lodowej będącej czynnikiem w układzie klimatyzacji.

Planowane efekty projektu:
Realizacja przedmiotowego projektu umożliwi wdrożenie do produkcji urządzeń grzewczych (kotły c.o.) zasilanych biomasą, innowacyjnych pod kątem osiąganej sprawności termicznej konwersji OZE do ciepła oraz ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do środowiska. Produkcja ciepła w generatorze zastąpi ciepło zwykle powstałe poprzez zastosowanie grzałki elektrycznej, co spowoduje zmniejszenie poboru energii elektrycznej pośrednio wpływając pozytywnie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.


Całkowita wartość projektu: 984 000,00 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 440 000,00 PLN

DWOREK BIS FIRMA PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą „Innowacyjny Kocioł c.o. zasilany biomasą z możliwością produkcji ciepła i chłodu

Produkty wdrożone w ramach dofinansowania:

5 lat gwarancji

Na wybrane kotły oferujemy 5 lat tj. 60 miesięcy gwarancji.

Wysoka sprawność kotłów

Nasze kotły mają wysoką sprawność sięgającą nawet 94,8 %

Gdzie kupić?

posiadamy dużą sieć autoryzowanych sprzedawców i serwisantów na terenie całej Polski

Chcesz kupić kocioł?

Skorzystaj z kreatora, który pomoże Ci dobrać typ kotła do indywidualnych Twoich potrzeb grzewczych.

więcej